King Lear (2018)

Trailer

Raja yang sedang menua mengundang bencana, ketika ia menyerahkan kepada anak-anak perempuannya yang korup, menjelek-jelekkan, dan menolak yang penuh kasih dan jujur.